Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Strona główna

   

Zadaniem prokuratury jest stanie na straży praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw...

Prokuratura OkręgowaSDA


30-965 KRAKÓW, UL.MOSIĘŻNICZA 2


Tel. Centrala:  (0-12) 619-60-00 

 

Strukturę organizacyjną jednostki  określa Zarządzenie Nr 21/15 Prokuratora Apelacyjnego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz zadań komórek organizacyjnych

 

Sekretariaty poszczególnych Wydziałów:


Numery telefonów zostały podane przy odpowiednich Wydziałach w zakładce „PROKURATURA OKRĘGOWA”

Dane teleadresowe Prokuratur Rejonowych są zamieszczone pod odpowiednią zakładką dla danej prokuratury.

Aktualności