Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

PO VII WB 261.1.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi: „Sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jednostek”

Aktualności