Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

III 2811/03/15 ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na: „Usługi sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jednostek”

Aktualności