Elektroniczna skrzynka
podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowiska pracy:

W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)      starszego inspektora do spraw obronnych - dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (t.j. Dz.U. z 2012r. poz 461) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

2)      audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885),

3)      administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182), w odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Krakowie podległych jej prokuratur rejonowych,

4)      głównego specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Aktualności