Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Śledztwo dot. wprowadzania do obrotu anabolików.

08-12-2011

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie zatrzymano 22 osoby, które pochodzą z różnych miast Polski. Zatrzymania te są rezultatem czynności wykonywanych w tym śledztwie, a dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wprowadzaniem do obrotu anabolicznych środków farmaceutycznych oraz praniem brudnych pieniędzy. Grupy przestępcze w tradycyjnym rozumieniu zbudowane są hierarchicznie na zasadzie pionowej. W realiach niniejszej sprawy grupę charakteryzuje brak określonego jednego przywódcy, jest ona zbudowana na kształt „spółdzielni”, Członkowie tej grupy – hurtownicy - nie są zależni od innych osób. Wspólnym i głównym celem działalności osób wchodzących w skład grupy jest osiąganie maksymalnego zysku finansowego. Kontakty między członkami grupy opierają się na zasadach analogicznych jak w legalnym obrocie gospodarczym tj. wzajemnej wymianie produktów i środków finansowych.
Na poziomie detalicznym grupa ta wprowadza produkty farmaceutyczne do obrotu na terenie Polski i poza jej granicami za pomocą stron internetowych lub też za pomocą kont założonych na internetowych portalach aukcyjnych. Oprócz wymienionego rodzaju działalności poszczególni członkowie prowadzą między sobą sprzedaż produktów farmaceutycznych o charakterze hurtowym. „Hurtownicy” w swej działalności prezentują zachowania oraz wykorzystują mechanizmy maskowania mające na celu zachowanie anonimowości. Dotyczy to zakładanych witryn internetowych, domen internetowych, które wykupywane są na osoby fizyczne tzw. „słupy”. Analogicznie zakładane są skrytki pocztowe, rachunki bankowe oraz wynajmowane są mieszkania spełniające rolę magazynów. Grupa działała od 2007 roku do listopada 2011 roku w woj. małopolskim, pomorskim i w innych miejscach w Polsce. Członkowie grupy wprowadzali do obrotu środki, które nie są dopuszczone do obrotu w Polsce, bądź należą do środków stosowanych w lecznictwie zamkniętym lub wydawanych z przepisu lekarza. Pieniądze za dostarczone środki wpływały na kilkadziesiąt kont / ok. 100 kont/ utworzonych specjalnie w tym celu. Wobec 12 podejrzanych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu bądź z zakazem wydania paszportu oraz poręczenia majątkowe w wysokości od 2 tys. zł. do 20 tys. zł. Po wykonaniu czynności z pozostałymi podejrzanymi prokuratura skierowała do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie 10 osób. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i zastosował areszt wobec 10 podejrzanych /  1 areszt jest warunkowy - podejrzany może opuścić areszt po wpłaceniu kwoty 25 tys. zł/. W czasie wykonywanych czynności zabezpieczono bardzo dużą ilość różnych środków anabolicznych. Zajmują one 2 duże pomieszczenia w KWP w Krakowie, przewozily je 2 duże samochody dostawcze.
Większości podejrzanych grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, pozostałym podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności