Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Środki odurzające z Etiopii

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie pod sygn. 4 Ds. 259/15/Spc nadzorowała śledztwo w przeciwko Waldemarowi G. i Krystianowi S. podejrzanym o przestępstwo
z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124. t.j. z późn zm.), które to śledztwo prowadzone jest przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji. W/w mężczyznom zarzucano przywóz z Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii do Polski znacznej ilości środka odurzającego w postaci suszu roślinnego o nazwie Catha Edulis wymienionego w załączniku nr 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w  grupie I-N zawierającego substancje pobudzające o właściwościach podobnych do amfetaminy w łącznej ilości 47,342 kilograma celem jego dalszego wprowadzenia do obrotu. Postanowieniem prokuratora z dnia 21 sierpnia 2015 r. zastosowano wobec Krystiana S. jako środki zapobiegawcze dozór Policji zobowiązując go do stawiennictwa w Komisariacie Policji pięć razy w tygodniu, nałożono zakaz kontaktu z podejrzanym Waldemarem G. oraz zakaz opuszczania kraju. Natomiast postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zastosował wobec Waldemara G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. W dniu 1 września 2015 r. przekazano śledztwo Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie.

Aktualności