Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

01.10.2018 Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia środków pieniężnych na szkodę jednego z krakowskich klubów piłkarskich

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi M. zarzucając mu dokonanie 3 przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom.

Zarzucono przede wszystkim, że;

     I.        dokonał przywłaszczenia prawa majątkowego o znacznej wartości, w postaci roszczenia o wypłatę środków w wysokości 493 000 zł zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz jednego z krakowskich klubów piłkarskich,  nie będąc uprawnionym do reprezentowania spółki, zajmowania się jej sprawami majątkowymi i rozporządzania jej mieniem, zlecił wykonanie przelewu środków na rzecz innej spółki

    II.        w Myślenicach użył jako  autentyczny podrobiony dokument

  III.        w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, używając jako autentycznego uprzednio podrobionego dokumentu w postaci kopii faktury wystawionej rzekomo przez ustaloną firmę, opatrzonej nieautentycznym podpisem, usiłował doprowadzić ustalona firmę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci 34 000 zł

Jak ustalono, przed powołaniem Jakuba M., na stanowisko prezesa Zarządu wydał polecenie dokonania przelewu kwoty 493 000 zł na rzecz innej spółki. Przedmiotowy przelew został wykonany. Jakub M. nie okazał pracownikowi umowy, faktury czy jakiegokolwiek innego dokumentu, z których wynikałoby zobowiązanie spółki wobec innej spółki.  Zakwestionowano także autentyczności widniejącego na umowie podpisu.

Z treści opinii biegłego z zakresu badań pisma ręcznego wynika, że zakwestionowany podpis nie został nakreślony przez inną ustaloną osobę.

 Zadysponowanie przez Jakuba M. kwotą 493 000 zł zostało dokonane bez jakiejkolwiek podstawy prawnej i nie miało uzasadnienia w zaistnieniu jakiegokolwiek rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. W wykonaniu tej „umowy” nie zostały przeprowadzone jakiekolwiek transfery.

Za te czyny grozi mu kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności