Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

04.01.2019 Akt oskarżenia w sprawie podpaleń dokonanych na terenie powiatu chrzanowskiego w latach 2016-2018.

 Prokuratura Okręgowa w Krakowie, Wydział I Śledczy, skierowała do Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Wydział II Karny, akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi B. i Kacprowi P. Wymienionym zarzucono popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa z art. 163§1 pkt. 1 kk, a nadto dwóch przestępstw z art. 288§1 kk. Nadto Mateuszowi B. zarzucono także popełnienie samodzielnie czynu z art. 288§1 kk.

Przedmiotowe postępowanie dotyczyło serii podpaleń w latach 2016-2018, które miały miejsce w różnych miejscowościach powiatu chrzanowskiego.

Najpoważniejsze skutki wywołał wzniecony przez podpalaczy w nocy z 26 na 27 maja 2018 roku pożaru składowiska opon w Trzebini, w wyniku którego spłonęło 46 000 m³ odpadów gumowych. Czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 163§1 pkt. 1 kk – tj. spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru.

Pozostałe obiekty podpalane przez oskarżonych, stanowiły budynki o przeznaczeniu gospodarczym, w tym stodoły i obiekty handlowe. W stosunku do tej grupy czynów przyjęto kwalifikację z art. 288§1 kk - dotyczącą zniszczenia mienia poprzez podpalenie.

Przestępstwo z art. 163§1 pkt. 1 kk zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo z art. 288§1 kk zagrożone jest karą pozbawienia od 3 miesięcy do lat 5.

Oskarżeni nie byli dotychczas karani. W toku postępowania złożyli oni obszerne wyjaśnienia w trakcie których przyznali się do popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów, szczegółowo opisując okoliczności oraz sposób ich realizacji.

Wobec sprawców nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualności