Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

04.03.2020 Informacja w sprawie zdarzenia z 1 marca 2020 roku na terenie ogódków działkowych w Płaszowie.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie o przestępstwo z art. 156§3 k.k., w związku ze śmiercią Marka G. w dniu 1 marca 2020 r. na terenie Ogródków Działkowych przy ul. Nowohuckiej w Krakowie.

1 marca 2020 roku pokrzywdzony wraz z innymi osobami spożywał alkohol w altance na terenie ogródków działkowych w Płaszowie.

W pewnym momencie doszło do awantury z innymi osobami przebywającymi na terenie ogródków działkowych. Napastnicy w sposób brutalny, pobili pokrzywdzonego, który w wyniku doznanych obrażeń, mimo udzielanej pomocy lekarskiej, zmarł.

Czynności dowodowe przeprowadzone na miejscu zdarzenia, a w szczególności oględziny miejsca zdarzenia, w toku których zabezpieczono szereg dowodów istotnych dla odtworzenia jego przebiegu, przesłuchania świadków, jak również wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez biegłych pozwoliły na przedstawienie zarzutu zbrodni z art. 156§3 k.k. dwóm mężczyznom Grzegorzowi B. w wieku 44 lat i Adamowi Z. w wieku  45 lat, a trzeciemu Sławomirowi O. w wieku 48 lat – zarzutu nieudzielenia pokrzywdzonemu pomocy i niezawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie, czyli czynu z art. 162 §1 k.k. i  art. 240 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k.

Wszyscy sprawcy pozostawali w trakcie zdarzenia pod wpływem alkoholu. Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów, przedstawiając własną wersję przebiegu zdarzenia.

W dniu 3 marca 2020 r., na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zastosował wobec dwóch podejrzanych o czyn z art. 156§3 k.k. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Grzegorzowi B., i Adamowi Z., grozi kara pozbawienia wolności od lat 5, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności. Sławomirowi O., grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności