Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

04.11.2020 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków - Podgórze

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze, skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie, akt oskarżenia przeciwko Markowi K., podejrzanemu o to, że

w dniu 18 stycznia 2020r. w Krakowie działając ze szczególnym okrucieństwem, mając świadomość możliwości spowodowania śmierci i godząc się na to, oblał pokrzywdzonego cieczą łatwopalną w postaci benzyny silnikowej a następnie podpalił zapalniczką, co spowodowało masywne oparzenia 25% powierzchni skóry i tkanki tłuszczowej podskórnej II/III stopnia — całości głowy w tym twarzy, powierzchni bocznych skroniowych, małżowin usznych oraz części skóry czołowej i ciemieniowej, skóry powierzchni szyi, grzbietów obu rąk, tylnej powierzchni podudzi, grzbietu stopy i stawu skokowego, a także dróg oddechowych, co w chwili zdarzenia powodowało wstrząs i bezpośredni stan zagrożenia utraty życia, a w dalszej kolejności spowodowało wielonarządową niewydolność w szczególności mózgu, nerek oraz przewodu pokarmowego, co doprowadziło bezpośrednio do śmierci pokrzywdzonego w dniu 2 kwietnia 2020r., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwa podobne, tj. o przest. z art. 148 § 2 pkt 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czyn ten, zagrożony jest karą pozbawienia wolności  na czas nie krótszy od 12 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku śledztwa ustalono, że w pewnym momencie między podejrzanym a pokrzywdzonym doszło do  awantury słownej, podczas której obaj kierowali do siebie groźby i wyzwiska, co miało miejsce podczas wspólnego spożywania alkoholu.

W pewnym momencie sprawca wykrzyknął do pokrzywdzonego „ja cię spalę”, po czym wstał, wyszedł z pokoju do korytarza, gdzie znajdował się 5 - cio litrowy pojemnik z benzyną, który służył do rozpalania pieca, po czym wrócił z pojemnikiem i wylał jego zawartość na pokrzywdzonego. Jednocześnie podejrzany zapalał i gasił zapalniczkę oraz wymachiwał nią tuż przed siedzącym naprzeciwko niego pokrzywdzonym, a następnie przechylił się w jego kierunku i go podpalił, po czym zamknął na klucz drzwi wejściowe do domu.

Z treści opinii biegłego sądowego jednoznacznie wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu był uraz termiczny skóry i tkanki tłuszczowej podskórnej wywołujący w następnym etapie wstrząs i wielonarządową niewydolność narządów ciała, a charakter i zakres urazu w postaci oparzeń miał bezpośredni związek z oblaniem łatwopalną cieczą i podpaleniem.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek K., częściowo przyznał się do postawionego mu wówczas zarzutu usiłowania zabójstwa oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Jak wyjaśnił, oblał pokrzywdzonego płynem z bańki, ale nie chciał go zabić.

Na wniosek prokuratora, Sąd zastosował wobec Marka K., środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzany, był w przeszłości wielokrotnie karany, w tym także za przestępstwa z użyciem przemocy oraz groźby użycia przemocy.

Podejrzany oblewając pokrzywdzonego benzyną a następnie podpalając, musiał co najmniej zdawać sobie sprawę, ze swoim działaniem zada pokrzywdzonemu ogromny ból i cierpienie, a w konsekwencji śmierć. Podpalenie stanowi bowiem jeden z najbardziej okrutnych sposobów pozbawienia życia innego człowieka.

Aktualności