Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

04.12.2020 Postępowanie Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie

         Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział I Śledczy nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie funkcjonowania, od połowy 2019 roku do pierwszego kwartału 2020 roku, w Krakowie i innych miejscowościach województwa małopolskiego i podkarpackiego, zorganizowanej grupy przestępczej, ukierunkowanej na popełnianie przestępstw stypizowanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na wytwarzanie amfetaminy i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości marihuany, amfetaminy, tabletek ecstazy i mefedronu.

         W niniejszej sprawie wobec dwóch osób, w tym wobec kierującego grupą stosowany jest od czerwca 2020 roku środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W dniu 1 grudnia 2020 roku funkcjonariusze Zarządu w Krakowie CBŚ P na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie dokonali zatrzymania m.in. 7 członków grupy.

        W trakcie przeszukania zabezpieczono u podejrzanych tzw. laboratorium, zawierające m.in. narzędzia służące do wytwarzania narkotyków, ponad 1,5 kg amfetaminy i ponad pól kilograma marihuany, dwie sztuki broni palnej, naboje, oraz kradzione pojazdy.

        Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, a także paserstwa. Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec 7 zatrzymanych osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w stosunku do jednej z zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy.

        U zatrzymanych w dniu 1 grudnia 2020 roku podejrzanych zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 50 000 zł.

        Podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

        Sprawa ma charakter rozwojowy.

Aktualności