Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

06.06.2018 Akt oskarżenia w sprawie osób powołujących sie na wpływy w instytucjach państwowych

Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze w Krakowie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Elżbiecie K., Ewie P. oraz Andrzejowi P. o to, że;

I. w okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2016 roku w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 241.000,00 zł, wywołując u pokrzywdzonych przekonanie o wpływach w Urzędzie Kontroli Skarbowej i podejmując się - w zamian za korzyść majątkową - załatwienia korzystnego dla nich wyniku licytacji pojazdów i apartamentów w ramach prowadzonych przez Urząd postępowań egzekucyjnych oraz wprowadzając ich w błąd, co do rzeczywistego przeznaczenia pieniędzy przekazanych na wpłatę wadium na poczet przedmiotowych licytacji, przy czym Elżbieta K. czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 9 października 2014 r. do 8 lipca 2015 r. kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przest. z art. 230§1 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zw. art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., a w odniesieniu do Elżbiety K. - w zw. z art. 64§1  k.k., a nadto Elżbietę K. o to, że:

II. w okresie od 6 kwietnia 2016 r. do 8 maja 2016 r. w Kołobrzegu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w ramach z góry powziętego zamiaru, doprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 6 500 zł., a w szczególności:

- wywołując u pokrzywdzonego błędne przekonanie o posiadaniu wpływów w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce, podjęła się pośrednictwa w uzyskaniu przez pokrzywdzonego decyzji o odroczeniu zapłaty podatku VAT w zamian za kwotę 500 zł, przelaną na konto na dane innej osoby, czym doprowadziła go do niekorzystnego rozporządzenia w/w mieniem,

- wprowadzając pokrzywdzonego w błąd, co do zamiaru i możliwości zwrotu pożyczonych kwot pobrała od niego pieniądze w kwocie 3 000 zł. w gotówce i 3 000 zł. przelewem, przy czym czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne , tj. o przest. z art. 230 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art.64 § 1 kk.

III. w dniu 29 października 2016 r. w Łebie działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3 000 zł. poprzez wprowadzenie pokrzywdzonej w błąd, co do możliwości pomocy w otrzymaniu dotacji rządowej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, podając się przy tym za pracownika Ministerstwa Finansów, przy czym czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przest. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k.

A nadto Ewę P. o to, że:

IV. w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Krakowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 30 000 zł, przekazanych jej tytułem pożyczki, poprzez wprowadzenie go w błąd, co do zamiaru i możliwości zwrotu pożyczonej kwoty, tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk,

a nadto Elżbietę K. i Andrzeja P., o to, że:

V. w okresie od 1 października 2016 r. do 5 listopada 2016 r. w Łebie, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzili w błąd obsługę Hotelu, co do zamiaru i możliwości uregulowania rachunku za pobyt i wyżywienie, podając się przy tym za pracowników Ministerstwa Finansów i doprowadzili w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15 606 zł. na szkodę spółki z siedzibą w Warszawie, przy czym Elżbieta K. zarzucanego czynu dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk, a w odniesieniu do Elżbiety K. – w zw. z art. 64§1 kk.

Prokuratura Rejonowa dla Krakowa - Podgórza w Krakowie nadzorowała śledztwo prowadzone z zawiadomienia jednego z pokrzywdzonych dotyczącego możliwości popełnienia na szkodę jego oraz innych osób przestępstwa z art. 286§1 k.k. i in.

Pokrzywdzony wraz z inną osobą prowadzili działalność budowlano-developerską i w związku z inwestycją prowadzoną poznali Ewę P., która zaproponowała im współpracę przy nowej inwestycji w postaci prywatnego domu pomocy społecznej. Przekonywała, że ma w tym zakresie szerokie doświadczenie. Ewa P. zaprzyjaźniła się z jednym z pokrzywdzonych na gruncie prywatnym i zdobyła jego pełne zaufanie.

Na początku 2016 r. Ewa P. wróciła do tematu budowy DPS-u, wskazując na możliwość uzyskania wysokiej dotacji na ten projekt. W marcu 2016 r. oskarżona poznała pokrzywdzonego z Elżbietą K., która miała im pomóc przy pozyskaniu bezzwrotnych dotacji ze Skarbu Państwa na budowę i doposażenie DPS-u - z uwagi na posiadane z dawnych czasów pracy w Urzędzie Skarbowym znajomości. Dotacje miały wynosić od 700 000 zł do nawet 2 milionów zł. Ewa P. podkreślała swoją wiedzę na ten temat, zdobytą m.in. na szkoleniach w Szwajcarii oraz ręczyła za Elżbietę K., mówiła, że zna ją bardzo dobrze, że posiada ona liczne kontakty wśród osób odpowiadających za dotacje, że chce się w ten sposób odwdzięczyć za udzielone pożyczki. Kolejno Ewa P. skontaktowała się z pokrzywdzonym telefonicznie, pytając, czy jest zainteresowany aukcjami komorniczymi, w których miały być rzekomo licytowane apartamenty i samochody zatrzymane przez Urząd Skarbowy za wyłudzanie podatku VAT. Na spotkaniu przedstawiły mu listę samochodów, spośród których mógł wybrać te, którymi był zainteresowany. W wygraniu licytacji miały znów pomóc znajomości Elżbiety K., jako vadia na poczet przedmiotowych licytacji pokrzywdzony przekazał łącznie kwotę 241 000 zł. Ewa P. zaproponowała też pokrzywdzonym współpracę przy ,,przejmowaniu" ośrodków wypoczynkowych w Kołobrzegu. Oskarżone bardzo nalegały na to by pokrzywdzeni wzięli w tym udział, co wymagało wyjazdu do Kołobrzegu, stosując różne formy emocjonalnego nacisku. Jednakże do sfinalizowania tej transakcji nigdy nie doszło.

Elżbieta K. wyłudziła też kilkutysięczne kwoty od kilku osób albo zapewniając, że je zwróci lub otrzymanych w zamian za pomoc w uzyskaniu m.in. odroczenia terminu płatności podatku VAT lub uzyskania dotacji rządowych.

Elżbieta K. wspólnie z Andrzejem P., dopuściła się wyłudzenia usług hotelowych na terenie całego kraju, w tym m. in. w Hotelu w Łebie, gdzie przebywali podając się za pracowników Ministerstwa Finansów, prowadzących kontrolę w Urzędzie Miasta, Urzędzie Skarbowym i Bankach, a który opuścili bez dokonania płatności za pobyt.

Za popełnione czyny grozi im kara od 1 roku do 15 lat pozbawienia wolności.

 

 

Aktualności