Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o czynnościach w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącym wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu.

W odniesieniu do dzisiejszych informacji opublikowanych w mediach, dotyczących okoliczności wypadku kolumny rządowej w dniu 10.02. 2017 roku w Oświęcimiu, Prokuratura Okręgowa w Krakowie uprzejmie informuje, iż nie będzie komentowała doniesień medialnych dotyczących czynności dowodowych oraz czynionych na ich podstawie ustaleń faktycznych, odnoszących się do przedmiotu śledztwa o sygn. PO I Ds. 11.2017.

Wszelkie dane pozyskane przez biegłych stanowią aktualnie przedmiot opiniowania. Zakończenie czynności dowodowych, a w szczególności odczytanie i dokonanie analizy przez biegłych utrwalonych danych z rejestratorów pojazdów kolumny rządowej, odtworzenie i przeanalizowanie zabezpieczonych zapisów monitoringów, odebranie zeznań od wszystkich ustalonych w sprawie świadków, dokonanie analizy wyjaśnień podejrzanego, a także przeprowadzenia innych czynności, których potrzeba wykonania ujawni się w trakcie postępowania przygotowawczego – będzie dopiero stanowiło podstawę sporządzenia kompleksowej opinii rekonstrukcyjnej.

Aktualności