Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

07.01.2020 Postępowanie w sprawie dyrektora jednej z placówek kulturalnych w Krakowie

W dniu 7 stycznia 2020 roku, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na polecenie prokuratora z Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dokonali zatrzymania Dyrektora jednej z placówek kulturalnych w Krakowie – Henryka S., w miejscu jego zamieszkania, dokonano również przeszukania pomieszczeń oraz zabezpieczenia rzeczy.

Henryka S., przesłuchano w sprawie podejrzenia doprowadzenia 4 osób do poddania się innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu stosunku zależności, tj. o przest. z art. 199§1 k.k. oraz złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika w stosunku do 5 osób wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, tj. o przest. z art. 218§1a kk .

Po przedstawieniu zarzutów, Henryk S., nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, odnosząc się szczegółowo do każdego z przedstawionych zarzutów, stanowczo zaprzeczył aby doprowadził kogoś do poddania się innej czynności seksualnej oraz by naruszył prawa pracownicze.

Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji raz w tygodniu, zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakazu przebywania w dotychczasowym miejscu pracy oraz  zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych, tj. funkcji dyrektora placówki.

W trakcie tego postępowania, 12 pokrzywdzonych przesłuchano w trybie art. 185 c k.p.k. przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, do dnia dzisiejszego otrzymano z Sądu 9 protokołów przesłuchań ww. osób, nadto otrzymano 7 opinii biegłego psychologa (zgodnie z nowelizacją przepisu art. 185 par. 2 k.p.k.) aktualnie w przesłuchaniu pokrzywdzonych o czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajności musi brać udział psycholog, wszystkie przesłuchane osoby mają status pokrzywdzonych.

Ponadto 3 osoby – pokrzywdzone nie zostały jeszcze przed Sądem przesłuchane.

Za te czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Aktualności