Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

07.05.2020 Komunikat Prokuratur Rejonowej Kraków - Nowa Huta w Krakowie, w sprawie PR 2 Ds. 1525.2019

Prokuratura Rejonowa Kraków - Nowa Huta w Krakowie zawiadamia, że pod sygnaturą PR 2 Ds. 1525.2019 toczy się dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w dniu 16 grudnia 2019 r. w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, zdarzenia w postaci pożaru w Przedszkolu „Mali Artyści”, które zagroziło życiu i zdrowiu wielu osób, tj. o przestępstwo z art. 163 § 2 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt. 1 k.p.k., które zostało wszczęte postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. Następnie w toku postępowania przygotowawczego wydano w dniu 27 stycznia 2020 r. postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego z zakresu badań elektrotechnicznych i pożarowych, w dniu 07 lutego 2020 r. o zasięgnięciu opinii instytucji Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie z zakresu badań fizykochemicznych, a nadto w dniu 27 kwietnia 2020 r. o zasięgnięciu uzupełniającej opinii biegłego z zakresu badań elektrotechnicznych i pożarowych.

Jednocześnie pouczam, że pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie.

Aktualności