Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

08.06.2018 Prowadzone przez Wydział II Prokuratury Okręgowej w Krakowie postępowanie przygotowawcze w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych

            Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko Monice Sz. podejrzanej o popełnienie przestępstw z art. 228 § 3 kk i art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i innym (przestępstwo sprzedajności – przyjmowanie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, fałszerstwo intelektualne – funkcjonariusz publiczny uprawniony do wystawiania dokumentu, który poświadcza w nim nieprawdę).

            W toku śledztwa w tej sprawie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali w dniu 5 czerwca 2018 roku 9 osób.

            Jednej z nich - Monice Sz., zatrudnionej w jednym z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krakowie oraz prowadzącej Indywidualną Praktykę Lekarską przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na wystawieniu nierzetelnych poświadczających nieprawdę zwolnień lekarskich oraz przyjmowaniu za to zachowanie niezgodne z prawem korzyści majątkowej, wynoszącej każdorazowo 150 złotych.

            Pozostałym zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw polegających na nakłanianiu Moniki Sz. do wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz udzielania jej w związku z pełnieniem funkcji publicznej korzyści majątkowej, tj. o przest. z art. 229 § 3 kk i art. 18 § 2 kk w zw. z art. 271 § 1 kk.

            Części z tych osób zarzucono również doprowadzenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, co do istnienia podstawy do wypłaty zasiłku chorobowego na podstawie przedkładanych poświadczających nieprawdę zwolnień lekarskich, tj. o przest. z art. 286 § 1 kk.

            W sprawie prowadzone są dalsze czynności mające na celu ustalenie kolejnych przypadków wystawiania poświadczających nieprawdę zwolnień lekarskich przez Monikę Sz.

Za zarzucane im czyny grozi kara od jednego roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

            Zgodnie z treścią art. 229 § 6 kk, w przypadku popełnienia przestępstwa korupcji czynnej polegającego na udzieleniu lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nim dowiedział.

Aktualności