Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

09.08.2019 Informacja w sprawie prowadzonej przez Wydział I Prokuratury Okręgowej

W dniu 6 sierpnia Zarząd w Krakowie CBŚP dokonał zatrzymania 6 osób w wieku od 26 do 63 lat, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, w tym szefa zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymani w ramach tego przestępczego procederu zajmowali się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej przemytem, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Ponadto grupa zajmowała się też praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymani członkowie grupy byli uprzednio karani za przestępstwa przeciwko mieniu oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wedle poczynionych ustaleń grupa ta działała od 2018 roku na szeroką skalę, a niektórzy z jej członków byli wyspecjalizowani w procederze prania brudnych pieniędzy, który odbywał się poprzez zakup nieruchomości, a następnie ich dalsze odsprzedanie.

W sumie grupa ta przemyciła z terytorium Holandii na teren Polski blisko 3 kg marihuany, ponad 1 kg MDMA, niespełna 300 g kokainy oraz ponad 12 litrów amfetaminy zasadowej (płynnej), z której po przetworzeniu można uzyskać około 36 kg gotowego produktu przeznaczonego do sprzedaży detalicznej.

Ciekawym jest fakt, iż szef zorganizowanej grupy przestępczej kierował nią z terenu Zakładu Karnego, w którym odbywał w systemie półotwartym wyrok za wcześniejsze przestępstwa za rozboje, kradzieże, oraz inne przestępstwa związane z przerobem środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych.

            W sprawie tej od września ubiegłego roku stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec dwóch podejrzanych, którzy pozostają pod zarzutami przemytu i przetwarzania środków odurzających i substancji psychoaktywnych.

            W sprawie dokonania zabezpieczeń majątkowych blisko 340.000,00 złotych oraz dokonano blokady 12 rachunków bankowych.

            W toku przesłuchań podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, a następnie część z nich złożyła wyjaśnienia. 

Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec 5 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wszystkim podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Nie wyklucza się dalszych zatrzymań w sprawie.

Aktualności