Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

10.12.2020 W nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej zdarzenia do jakiego doszło w dniu 5.12.2020 roku w Stryszawie, w której śmierć poniosły dwie osoby, a trzecia doznała obrażeń ciała

W nawiązaniu do poprzedniej informacji dotyczącej zdarzenia do jakiego doszło w dniu 5.12.2020 roku w Stryszawie, w której śmierć poniosły dwie osoby, a trzecia doznała obrażeń ciała, informuję, że:

W toku śledztwa ustalono, iż sprawcami zdarzenia byli Mateusz R. i Piotr G. Osoby te nie zostały zatrzymane, bowiem uciekły z miejsca zdarzenia do Królestwa Niderlandów. W dniu 7 grudnia 2020 roku uzyskano informację, iż sprawcy wraz z Patrykiem R. zostali zatrzymani na terytorium Królestwa Niderlandów. Wobec Piotra G. i Mateusza R. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 148 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk, art. 280 § 2 kk. Wobec Patryka R. wydano zarzut z art. 239 § 1 kk.

W związku z otrzymaną informacją o zatrzymaniu na terenie Królestwa Niderlandów, w dniu 8 grudnia 2020 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego w Wadowicach o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzech zatrzymanych. Sąd przychylił się do wniosków jedynie odnośnie Mateusza R. i Piotra G. W dniu 9 grudnia 2020 roku uzyskano Europejski Nakaz Aresztowania wydany przez Sąd Okręgowy w Krakowie, wobec Mateusza R. i Piotra G., który został wdrożony do wykonania. 

Jednocześnie, obecnie wykonano czynności procesowe z kolejną osobą zatrzymaną, a to Bartoszem K., który stanął pod zarzutem poplecznictwa z art. 239 § 1 kk, art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec niego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju. W Prokuraturze Rejonowej w Wadowicach wykonywane są obecnie czynności procesowe wobec innych osób. 

Aktualności