Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

11.10.2017 Umorzenie w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód umorzono postępowanie w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 9 czerwca 2017 roku w Krakowie.

W zdarzeniu tym pasażer pojazdu marki Melex podczas jazdy wyskoczył na ulicę. Wcześniej wypadły mu okulary, które zamierzał podnieść. Nie sygnalizował on kierowcy, co zamierza zrobić i wyskoczył z poruszającego się pojazdu, będąc odwróconym przeciwnie do kierunku jazdy. Takie zachowanie pokrzywdzonego spowodowało, że po wyskoczeniu stracił on równowagę i uderzył głową o podłoże. W wyniku odniesionych obrażeń po kilku dniach pokrzywdzony zmarł.

Jak ustalono w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu. W ramach przeprowadzonego postępowania ustalono, że kierujący Melexem był trzeźwy i poruszał się prawidłowo. Nie przyczynił się do zaistnienia wypadku. Stan techniczny pojazdu nie miał negatywnego wpływu na zaistnienie wypadku.

Przyczyną zaistniałego wypadku było zachowanie pokrzywdzonego wyskakującego z pojazdu oraz uderzenie przez niego głową o twarde podłoże.

W ramach postępowania, ustalono, że brak jest przepisów, które by zobowiązywały użytkowników tego typu pojazdów do szczególnego zabezpieczania pasażerów.

Jak ustalono, pojazdy tego typu są kontrolowane przez Policję i Straż Miejską m.in. pod względem stanu technicznego oraz wymaganego wyposażenia (oświetlenie, sprawny układ hamulcowy).

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy prokurator umorzył postępowanie w sprawie opisanego wypadku drogowego wobec stwierdzenia, że czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego.

Aktualności