Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja dotycząca Prezydenta M. Tarnowa.

W dniu dzisiejszym prokurator wystąpi do Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydział II Karny z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania Ryszardowi Ś. na okres kolejnych 3 miesięcy. Prokurator, w skierowanym wniosku, dopuścił możliwość zamiany przedłużonego środka, w postaci tymczasowego aresztowania, na środki wolnościowe takie jak: poręczenie majątkowe w kwocie 500 tys. zł – wpłacone w terminie do dnia 10.04. 2014 roku, zakaz opuszczania kraju połączony  z zatrzymaniem paszportu oraz zawieszenie w wykonywaniu czynności Prezydenta Miasta Tarnowa.

Negatywnie został rozpoznany przez prokuratora wniosek radnych o widzenie z podejrzanym Ryszardem Ś. i  Zdzisławem M.

Aktualności