Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

12.08.2020 Akt oskarżenia Wydziału II Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie, akt oskarżenia przeciwko Markowi D. (lat 47) oraz Pawłowi J. (lat 47), którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na wytwarzaniu bez wymaganego wpisu do rejestrów wyrobów tytoniowych o znacznej wartości w postaci krajanki tytoniowej i papierosów, które oznaczano podrobionymi znakami towarowymi w celu wprowadzania ich do obrotu, a także przestępstw skarbowych polegających na przechowywaniu, przewożeniu, przenoszeniu oraz pomaganiu w ukryciu i zbyciu wyrobów tytoniowych w postaci krajanki tytoniowej i papierosów, które nie były oznaczane polskimi znakami akcyzy i uszczuplaniem należności podatkowych, tj. o przestępstwo zart. 258 § 1 k.k. i inne.

W ramach tej działalności, mężczyźni brali udział w wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, o znacznej wartości w postaci ponad 2000 kg krajanki tytoniowej o wartości ponad 1,5 mln zł i ponad 8,5 mln sztuk papierosów o wartości blisko 6 mln zł.

Podstawę wszczęcia śledztwa, stanowiły ustalenia poczynione przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Zakopanem i Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, z których wynikało, że na terenie Trzebini może prowadzona być nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych nieoznaczanych znakami skarbowymi akcyzy.

W dniu 7 maja 2019 r., wykonując czynności służbowe funkcjonariusze PSG w Zakopanem i w Rudzie Śląskiej, zatrzymali do kontroli drogowej pojazd kierowany przez Marka D., w którym ujawniono ponad 1,5 mln sztuk papierosów oznaczonych marką jednego z producentów papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. W związku z ujawnieniem papierosów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, funkcjonariusze PSG podjęli penetrację terenu w celu ustalenia obiektu, w którym mogły być produkowane i składowane papierosy pochodzące z nielegalnej produkcji. Podjęte działania doprowadziły do ujawnienia hali magazynowej, zlokalizowanej w Trzebini. Po otwarciu bramy, wewnątrz hali ujawniono m.in. kompletną linię produkcyjną do produkcji papierosów wraz z agregatem prądotwórczym, kompresorem i filtrem - osuszaczem powietrza, a także ponad 3 mln sztuk papierosów luzem, ponad 2 tony krajanki tytoniowej, bibułę papierosową i inne produkty służące czy też pozostałe po produkcji papierosów. W trakcie prowadzonych czynności, w stosunku do części osób zatrzymanych w hali produkcyjnej, po ich wyjaśnieniach, skierowano do Sądu wnioski o dobrowolne poddanie się karze, które zostały przez Sąd uwzględnione.

W stosunku zaś do Marka D. oraz Pawła J., którzy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, został skierowany do Sądu akt oskarżenia.

Za zarzucane im czyny, grozi kara pozbawienia wolności do 7,5 lat.

Aktualności