Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o pobicie.

Prokuratura Rejonowa Kraków –Nowa Huta skierowała do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec 3 młodych mężczyzn, którzy działając w różnych składach osobowych pobili 3 pokrzywdzonych.

Patryk W. używał wobec nich noża powodując, że pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała (na okres powyżej 7 dni trwające).

W dniu 30 lipca 2015 roku Patryk W. i Patryk M. przejeżdżając rowerami przez os. Urocze zauważyli znanego im pokrzywdzonego. Doszło pomiędzy nimi do kłótni, a następnie Patryk W. i Patryka M. pobili go. Uderzali pokrzywdzonego rękami i kopali po całym ciele. Ponadto w trakcie zajścia Patryk W. wyciągnął nóż i zadał nim znajomemu cios w okolicę klatki piersiowej, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rany kłutej klatki piersiowej z krwawieniem do jamy opłucnej i odmą opłucną, które to obrażenia pociągnęły za sobą naruszenie czynności narządów jego ciała na okres powyżej siedmiu dni.

W dniu 1 sierpnia 2015 roku Patryk W., Patryk M. i Grzegorz S., znajdujący się pod wpływem alkoholu, wdali się w kłótnię z przypadkowo poznanymi dwoma mężczyznami. Następnie Patryk W., Patryk M. i Grzegorz S. pobili ich, poprzez uderzenie pokrzywdzonych rękami i kopiąc po całym ciele. Ponadto w trakcie zajścia Patryk W. wyciągnął nóż i zadał nim cios obu pokrzywdzonym w pośladki.

Obrażenia których doznali pociągnęły za sobą naruszenie czynności narządów ich ciała na okres powyżej 7 dni.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Patryk W. i Patryk M .i Grzegorz S. przyznali się do zarzucanych im czynów i wyjaśnili, iż bardzo żałują tego co zrobili. Złożyli wnioski o dobrowolne poddanie  się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     się karze i takie wnioski zostały skierowane do sądu (dla Patryka W. kara łączna 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 5 lat, dozór kuratora, nawiązki w kwocie 1500 zł na mocy art. 47§1 k.k. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dla Grzegorza S.  kara sześciu miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, nawiązki w kwocie 400 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dla Patryka M.  kara łączna 1 roku i 4 miesiący ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie oraz wykonywania pracy zarobkowej, zasądzenia kosztów postępowania sądowego i nawiązki w łącznej kwocie 800 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ).

Aktualności