Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Oskarżeni o czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wydział do Spraw Korupcji oraz Przestępstw Przeciwko Własności Intelektualnej i Przemysłowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie oskarżył 12 osób o czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wśród oskarżonych są osoby ( nabywcy ) posiadające  różne ilości środków odurzających (ziele konopi innych niż włókniste, kokainy czy amfetaminy i haszyszu), a także osoby uczestniczące w obrocie tymi środkami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i udzielające innym osobom tych środków.

Wszystkie czyny zostały popełnione w 2014 roku, a łączna ilość posiadanych i wprowadzonych do obrotu środków przekracza 2,5 kg (w tym posiadanie różnych środków przekracza 1 kg, pozostała ilość to środki wprowadzone do obrotu).

11 oskarżonych w toku prowadzonego postępowania przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Takie wnioski wraz z aktem oskarżenia zostały skierowane do sądu (są to różne kary pozbawienia wolności oraz pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary – najsurowsza w tym przedziale to kara 5 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 10 lat, są też grzywny i nawiązki).

Wobec 13- tej osoby podejrzanej o udział w obrocie 12 g suszu ziela konopi innych niż włókniste prokurator skierował do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Sprawa ta została zapoczątkowana przez czynności operacyjne, które wykonywali funkcjonariusze KWP w Krakowie (wiosną 2014 r.) We wrześniu 2014 r., zatrzymano kilka osób, później następne.

Wśród oskarżonych jest Dominik N., któremu przedstawiono zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających w postaci suszu ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie 544,4 g, kokainy 54 g, amfetaminy 207 g. Jest również jego matka, siostra, była dziewczyna, która nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego dotyczy siostrzenicy Dominika N. Obrót narkotykami odbywał się głównie w mieszkaniu Dominika N.

Tylko część oskarżonych, którzy przyznali się do zarzucanych im czynów złożyła wyjaśnienia.

Aktualności