Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

13.10.2017 Grupa zajmująca się przestępstwami przeciwko mieniu

W dniu 11 października 2017 roku, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Zarząd w Krakowie, działając na polecenie Prokuratora z Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dokonali zatrzymania 7 osób, którym zarzuca się działanie w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstw przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, w tym na szkodę dysponującej środkami Europejskiego Funduszu Regionalnego i środkami Skarbu Państwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dniach 11 i 12 października 2017 roku osobom tym ogłoszono zarzuty popełnienia czynów z art. 258§1 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk i art. 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk.

Przedmiotem głównego wątku śledztwa jest wyłudzenie dotacji m.in. ze środków europejskich w łącznej kwocie 8.818.885 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji wyrobów dla branży petrochemicznej, poprzez przedłożenie stwierdzających nieprawdę dokumentów odnośnie sytuacji finansowej jednej ze spółek i rzeczywistego celu uzyskania dotacji.

W sprawie zaangażowanych jest szereg osób oraz spółek związanych z Jerzym N. i członkami jego rodziny oraz z Włodzimierzem S. W procedurze brało udział wiele osób, w tym Barbara N. – zona Jerzego N., Olga N. – córka Jerzego N., Michała K. – zięć Jerzego N., a także jego wspólnicy i pracownicy zatrudnieni w innych powiązanych z nim podmiotach gospodarczych, w tym Piotr G. oraz Jakub B.

Działanie Jerzego N. i Włodzimierza S. miało na celu wyłącznie pozyskanie środków z dotacji z Unii Europejskiej i nigdy nie zamierzali oni uruchomić projektowanej instalacji przerobu odpadów na paliwa silnikowe. Przedsiębiorcy jedynie markowali pewne ruchy m.in. zakupując niepotrzebny sprzęt, zlecając wykonanie projektu, którego ukończeniem nie byli zainteresowani.

Po przedstawieniu zarzutów przesłuchano doprowadzone osoby, które nie przyznały się do przedstawionych im czynów.

Dwie osoby, a to Barbara N. i Jerzy N. nie przyznając się odmówiły składania wyjaśnień.

W stosunku do Olgi N., Barbary N., Michała K., Piotra G.,  Włodzimierza S. i Jakuba B. prokurator wydał wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych w kwotach od 20 do 250 tys. zł, orzeczenie zakazu opuszczania kraju oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z wykorzystaniem środków publicznych.

W stosunku do Jerzego N. na wniosek prokuratora, Sąd w dniu 13 października br.  zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za te czyny grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności