Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

13.10.2017 Nieprawidłowości przy wykonywaniu i realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa - zmiana zarzutów

W Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzone jest postępowanie, które pierwotnie ukierunkowane było na udokumentowaniu faktu obietnicy wręczenia pieniędzy w zamian za odebranie prac niepodlegających refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Skarbu Państwa.

W toku tego postępowania przedstawiono Tomaszowi Sz. zarzut związany z  próbą wręczenia korzyści majątkowej w wysokości 300 tys. zł w zamian za odebranie prac niepodlegających refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Skarbu Państwa i w konsekwencji bezprawne uzyskanie tych środków w wysokości ponad 1.500.000 zł przez podmioty gospodarcze kontrolowane przez podejrzanego.

Postępowanie to wszczęto po pisemnym zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez jeden z pokrzywdzonych podmiotów.

Wnikliwa analiza dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej całości projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. wartego łącznie 192.331.600,65 zł oraz powiązań kapitałowo-osobowych podmiotów go realizujących pozwoliła w ciągu intensywnie trwającego śledztwa prowadzonego wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą wykryć skomplikowany i wielopoziomowy mechanizm przestępczy.

W następstwie dokonanych ustaleń w dniu 25 września 2017 roku wydano postanowienie o zmianie i uzupełnieniu zarzutów Tomaszowi Sz. oraz przedstawieniu zarzutów radcy prawnemu Małgorzacie M. a także Piotrowi M., w związku z wyłudzeniem od szeregu podmiotów, w tym Skarbu Państwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju, inwestora i generalnego wykonawcy w ramach realizacji współfinansowanego ze środków europejskiego projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. łącznej kwoty 7.821.660 zł oraz usiłowaniem wyłudzenia kwoty 3.320.063,56 zł, tj. o przest. z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk i art. 297§1kk oraz przest. z art. 296§3kk w zw. z art. 296§2kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12kk i o przest. z art. 13§1kk w zw. z art. 286§1kk w zw. z art. 294§1kk w zw. z art. 12kk.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Tytułem zabezpieczenia majątkowego ustanowiono na nieruchomości Tomasza Sz. szereg hipotek do wysokości  2.047.130 zł, 2.047.130 zł i 3.727.400 zł celem zabezpieczenia wykonania środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody oraz kary grzywny do wysokości 500.000 zł.

Za te czyny grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności