Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.01.2019 Akt oskarżenia dotyczący spółki Viamot S.A.

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie  skierował do Sądu Okręgowego Wydział III Karny w Krakowie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, przez osoby zobowiązane, na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz umów do należytego zajmowania się sprawami majątkowymi „Viamot” S.A. i wyrządzenia szkody w majątku tej spółki, w wielkich rozmiarach. Postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem z dnia 14 sierpnia 2014 r. złożonym przez Syndyka Masy Upadłości spółki „Viamot” S.A., z treści, którego wynikało, że w przedziale czasowym, pomiędzy grudniem 2013 r., a marcem 2014 r. podjęte zostały decyzje o charakterze gospodarczym, skrajnie niekorzystne dla interesów finansowych spółki „Viamot” S.A. skutkujące zbyciem jej majątku, na który składały się wyposażenie salonów, środki pieniężne, ruchomości, ale przede wszystkim nieruchomości.  Dla celów przestępczych wykorzystane zostały mechanizmy, w wyniku, których wartościowe składniki majątku „Viamot” S.A., w tym środki pieniężne, pojazdy, wyposażenie należących do nich obiektów, nieruchomości, zbyte zostały na rzecz ustalonych w toku śledztwa podmiotów gospodarczych, faktycznie zaś na rzecz reprezentujących je osób fizycznych, przy jednoczesnym, pozornym nabyciu od tych podmiotów składników ich majątku, które nie przedstawiały wartości, a służyły jedynie stworzeniu podstaw do rozliczenia wzajemnych należności kompensatą, co skutkowało wyrządzeniem szkody w mieniu spółki „Viamot” S.A. w łącznej wysokości ponad czterdziestu dwóch milionów złotych, stanowiącej szkodę w wielkich rozmiarach. W toku prowadzonego postępowania zarzuty przedstawiono dziewięciu osobom, w tym Zbigniewowi S., Filipowi U., Iwonie S., Przemysławowi S., Bartłomiejowi K., Sebastianowi W., Mariuszowi R., Pawłowi C. i Michałowi K., z czego wobec siedmiu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do czterech z nich środek ten przekazany został do dyspozycji Sądu Okręgowego Wydziału III Karnego w Krakowie wraz z aktem oskarżenia. Podejrzanym zarzucono przestępstwa z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 296 § 1 k.k. i w zb. z art. 296 § 2 k.k., skutkujące osiągnięciem korzyści majątkowych po stronie Zbigniewa S., Pawła C. i Filipa U.

     Oskarżeni sprawowali następujące funkcje, Zbigniew S. powołany został do pełnienia funkcji Prokurenta spółki „Viamot” S.A, w której Prezesem Zarządu był Filip U. a Sebastian W. był Prezesem Zarządu innej spółki w imieniu, której czynności faktyczne podejmował Zbigniew S., Bartłomiej K. był Prezesem Zarządu spółki innej w imieniu, której czynności faktyczne podejmował Zbigniew S. Paweł C. działał, jako pełnomocnik dwóch spółek natomiast oskarżony Mariusz R. działał, jako Prezes Zarządu innej spółki.

       W związku z podejmowanymi jednocześnie czynnościami, zmierzającymi do utrudnienia ustalenia przestępnego pochodzenia majątku, wyprowadzanego ze spółki „Viamot” S.A podejrzanym zarzucono także popełnienie przestępstw z art. 299 §1 k.k. w zw. z art. 299 § 5 k.k. w zb. z art. 299 § 6 k.k. Takie zarzuty przestawione zostały wymienionym podejrzanym oraz Iwonie S., Przemysławowi S., członkom rodziny oskarżonego Zbigniewa S. oraz Michałowi K.,  który działał, jako Prezes Zarządu innej spółki.

W toku śledztwa ujawniono również przestępstwa karnoskarbowe. Podkreślić należy, że szkoda wyrządzona przestępstwem obejmuje wartość ponad czterdziestu dwóch milionów złotych i jest wielkich rozmiarów. W toku śledztwa dokonano zabezpieczenia majątkowego, na ustalonych składnikach majątku podejrzanych, których łączna wartość obejmuje kwotę przekraczającą 4.000.000 zł.

Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconych im czynów.

W toku prowadzonego postępowania, podejrzany wówczas Zbigniew S. zarówno w trakcie czynności procesowych jak i w kierowanych pismach w sposób wyjątkowo ordynarny znieważał prowadzącą sprawę Panią prokurator. W trakcie jednej z czynności podjął próbę fizycznego ataku zakończoną niepowodzeniem jedynie z uwagi na błyskawiczną reakcję funkcjonariuszy Kompani Konwojowej KWP Policji w Krakowie. W podobny sposób zachowywał się wobec funkcjonariuszy Policji i  SW.  W stosunku do prowadzącej postępowanie prokurator formułował również  groźby popełnienia przestępstw. W trakcie tych gróźb używał słów wulgarnych. Podkreślić należy, że były to całe zdania i akapity tworzone  z samych wulgarnych, ordynarnych słów. Z tego rodzaju zachowaniami prokurator miała do czynienia nie sporadycznie lecz systematycznie przez cały okres stosowania wobec  Zbigniewa S  aresztu tymczasowego tj. od 1 marca 2018 roku do chwili obecnej.

W zakresie tych czynów materiały przekazano do innej jednostki organizacyjnej prokuratury celem przeprowadzenia stosownego postępowania.

 

 

 

 

 

 

Aktualności