Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.01.2019 Postępowanie Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód

W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Śródmieście Wschód postępowaniaa, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny, na wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Marcina B. (lat 32) podejrzanego o następujące czyny:

I.            w dniu 22 grudnia 2018 roku w Krakowie przy ul. Mogilskiej posługując się nożem, groził natychmiastowym użyciem przemocy ekspedientce sklepu, zabierając w celu przywłaszczenia z kasy fiskalnej sklepu gotówkę wartości 775, 08 złotych na szkodę pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk    

II.            w dniu 28 grudnia 2018 roku w Krakowie przy os. Złotego Wieku posługując się nożem, groził natychmiastowym użyciem przemocy ekspedientce Apteki, zabierając w celu przywłaszczenia z kasy fiskalnej apteki gotówkę wartości, co najmniej 1500 złotych na szkodę pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk 

III.            w dniu 8 listopada 2018 roku w Krakowie przy ul. Kościuszki wykorzystując chwilową nieuwagę ekspedientki sklepu, zabrał w celu przywłaszczenia gotówkę wartości 1900 złotych na szkodę pokrzywdzonej, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

  IV.            w dniu 3 grudnia 2018 roku w Krakowie przy os. Na Wzgórzach wykorzystując chwilową nieuwagę ekspedientki zabrał z kasy fiskalnej apteki w celu przywłaszczenia gotówkę wartości 2196, 35 złotych na szkodę Apteki, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat do 18 lat.

Aktualności