Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.03.2017 Informacja o czynnościach w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącym wypadku kolumny rządowej, do którego doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu.

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi rzekomego niedopuszczenia obrońcy podejrzanego do udziału w czynności przesłuchania pokrzywdzonego funkcjonariusza BOR uprzejmie informujemy , iż analiza materiałów sprawy wskazuje, że obrońca podejrzanego nie złożył wniosku o dopuszczenie do udziału w czynności przesłuchania tego pokrzywdzonego. Ugruntowane orzecznictwo i piśmiennictwo wymaga, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności precyzował, o jaką konkretnie czynność procesową chodzi. Nie spełnia wymogów wniosku o dopuszczenie do udziału w czynnościach ogólne sformułowanie zawarte w piśmie obrońcy o dopuszczenie do udziału w czynnościach postępowania, w których udział obrońcy jest możliwy lub obowiązkowy. Instytucja z art. 317 § 1 kodeksu postępowania karnego  nie przewiduje bowiem generalnego uprawnienia do udziału we wszystkich czynnościach śledztwa lub dochodzenia, lecz jedynie w określonej, skonkretyzowanej przez stronę czynności. Obrońca podejrzanego złożył w trakcie śledztwa pisemne wnioski o dopuszczenie do udziału w czynnościach przesłuchania szeregu konkretnych świadków, do których to czynności został dopuszczony, za wyjątkiem przesłuchania  Pokrzywdzonej Pani Premier Beaty Szydło.

Nadmienić należy, że o planowanej czynności przesłuchania pokrzywdzonego funkcjonariusza BOR obrońca podejrzanego posiadał wiedzę z treści doręczonego mu uzasadnienia postanowienia o odmowie dopuszczenia do udziału w czynności przesłuchania pokrzywdzonej Pani Premier Beaty Szydło. Pomimo tego nie złożył w tym zakresie skonkretyzowanego wniosku. 

Aktualności