Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.04.2017 Kolejny przypadek gry "Niebieski Wieloryb"

W Prokuraturze Rejonowej w Wieliczce zarejestrowano  sprawę na podstawie informacji Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Rodzice jednego z uczniów zawiadomili o grze Kuratorium. Według nich, jeden z uczniów Szkoły Podstawowej grał w grę „Niebieski Wieloryb” i zamierza skończyć tą grę popełniając samobójstwo. Nieletni miał się chwalić tym kolegom z klasy.

 W związku z ta informacją dyrekcja szkoły przeprowadziła rozmowę z uczniami szkoły podstawowej, do której uczęszcza nieletni, na okoliczność wspomnianej gry i jej skutków, w czasie tej rozmowy nieletni miał oświadczyć, że jego słowa o uczestnictwie w grze „Niebieski Wieloryb” to był żart.

W sprawie przesłuchano matkę nieletniego, która podała, że syn opowiadając o grze próbuje zaimponować swoim rówieśnikom i  zyskać ich akceptację.

Na chwilę obecną w sprawie planowane są następujące czynności: przesłuchanie nieletniego , przesłuchanie psychologa, która wydała opinię na temat nieletniego, zasięgniecie opinii biegłego z zakresu komputerów co do sprzętu komputerowego zabezpieczonego od matki nieletniego. W zależności od ustaleń będą prowadzone dalsze czynności w sprawie.

Aktualności