Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.04.2017 Konflikt sąsiedzki

W Prokuraturze Rejonowej Kraków-Nowa Huta prowadzone jest dochodzenie przeciwko:

  1. Mariuszowi J. (lat 34) podejrzanemu o to, że 1.) w dniu 24 lutego 2017 r. kierował wobec pokrzywdzonej groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, a groźby te wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione, tj. o przestępstwo z art. 190§1 kk oraz w dniu 25 marca 2017 roku w Krakowie używał wobec pokrzywdzonej groźby pozbawienia życia oraz 2.) stosował wobec niej przemoc polegającą na kopnięciu w plecy, co spowodowało obrażenia ciała na okres poniżej 7 dni trwające w celu wywarcia wpływu na świadka w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, tj. o przestępstwo z art. 245 i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk,
  2. II.       Arturowi R. (lat 41) podejrzanemu o to, że w dniu 25 marca 2017 r w Krakowie kierował
                groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała pod adresem tej samej pokrzywdzonej oraz jej   
               córki, które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione, tj.
              o przestępstwo z art. 190§1 kk.

W toku przedmiotowego postępowania ustalono, że Mariusz J. w dniu 24 lutego 2017 roku w miejscu zamieszkania groził przy użyciu noża swojej sąsiadce uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia. W związku, z czym został zatrzymany przez Policję w dniu 28 lutego 2017 roku, przedstawiono mu zarzut popełnienia czyny stypizowanego w art. 190 § 1 kk. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wobec Mariusza J. zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w VII Komisariacie Policji w Krakowie połączonego z zakazem wszelkich kontaktów z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 30 m.

Po raz kolejny Mariusz J. został zatrzymany w dniu 26 marca 2017 roku, ponieważ jak ustalono w godzinach wieczornych 25 marca 2017 roku ponownie groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia, a nadto użył wobec pokrzywdzonej przemocy w postaci kopnięcia w plecy, a działania te miały na celu wywarcia wpływu na niej, jako świadka w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Mariuszowi J. przedstawiono drugi zarzut popełnienia czyn z art. 245 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Mają na uwadze powyższe Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Wydział II Kamy, uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanego Mariusza J. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, w całości podzielając argumentację prokuratora zawartą we wniosku o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego.

W dniu 26 marca 2017 roku zatrzymano również Artura, R., który będąc wspólnie z Mariuszem J. w dniu 25 marca 2017 roku groził pokrzywdzonej oraz jej córce uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia w związku, z czym Arturowi R. przedstawiono zarzut popełnienia czynu z art. 190 § 1 kk. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Jednocześnie na podstawie postanowienia z dania 27 marca 2017 roku zastosowano wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w VII Komisariacie Policji w Krakowie połączonego z zakazem wszelkich kontaktów z pokrzywdzonymi oraz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 30 m.

Mariuszowi J. za te czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Arturowi R. do 2 lat pozbawienia wolności.

 

 

Aktualności