Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.07.2017 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód w dniu 30 czerwca 2017 roku skierowała do Sądu przeciwko Kacprowi B. podejrzanemu o przestępstwo z art. 288§1 kk w związku z art. 57a§1 kk, akt oskarżenia wraz z wnioskiem w trybie art. 335§2 kpk.

Wymienionemu zarzucono dokonanie 17 czynów zniszczenia mienia popełnionych w dniu 30 kwietnia 2017 roku w Krakowie, polegających w jednym przypadku na wybiciu szyby w budynku Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportu, a w pozostałych na uszkodzeniu samochodów zaparkowanych na ulicy Szafera w Krakowie o łącznej wartości ponad 27 tysięcy złotych, wszystkie popełnione umyślnie, publicznie, bez powodu z rażącym lekceważeniem porządku publicznego.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym oraz wniosek o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy, w którym zawarty został obowiązek naprawienia wyrządzonych szkód.

Aktualności