Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.09.2018 Kolejne informacje w sprawie zdarzenia przy ul. Teligi w Krakowie

W nawiązaniu do dotychczas przekazanych informacji dotyczących zdarzenia z 30 stycznia 2018 roku przy ul. Teligi w Krakowie, w którym około 10 osób napadło na pokrzywdzonego zadając mu ciosy maczetą w wyniku których pokrzywdzony zmarł, informuję, że Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze w Krakowie przedstawiła kolejnej osobie, a to Konradowi O., zarzuty:

I.    w dniu 30 stycznia 2018 r. przy ul. Teligi w Krakowie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, działając w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstwa, wykorzystując przewagę liczebną, uniemożliwiając pokrzywdzonemu ucieczkę i wezwanie pomocy, posługując się niebezpiecznymi ostrymi narzędziami w postaci m.in. siekier i maczet, zadali pokrzywdzonemu szereg ciosów w kończyny dolne i górne, powodując liczne rany kłute i rąbane, w szczególności głęboką ranę prawego przedramienia, prowadzącą do przecięcia obu kości, głęboką ranę lewego uda i prawego podudzia z przecięciem mięśni głębokich, które to obrażenia spowodowały masywne krwawienie prowadzące do wstrząsu pokrwotocznego, doprowadzając w ten sposób do śmierci pokrzywdzonego w wyniku odniesionych obrażeń i wykrwawienia, tj. o przest. z art. 148§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.
II.    w nieustalonym okresie, co najmniej od 1 października 2017 r. do 7 czerwca 2018 r,. w Krakowie brał udział w w zorganizowanej grupie, działającej pod szyldem „Wisła Sharks”, mającej na celu popełnianie przestępstw, w szczególności: przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw karnych skarbowych i przestępstw z ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. o przest. z art. 258§1 k.k.

Konrad O. jest tymczasowo aresztowany.

Są ustalani kolejni sprawcy czynu.

Aktualności