Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

14.12.2017 Uzupełnienie informacji dotyczącej porwania dla okupu małoletniego pokrzywdzonego w styczniu br. w centrum Krakowa

W trakcie czynności wykonywanych w śledztwie Wydziału I Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dot. porwania dla okupu małoletniego pokrzywdzonego prokurator prowadzący postępowanie powziął informację o możliwym miejscu przechowywania zwłok uprowadzonego dla okupu w roku 2013 w Krakowie 76 – letniego mężczyzny. Podjęte przez prokuratora w dalszej kolejności czynności doprowadziły do ujawnienia na terenie Krakowa zakopanej w ziemi skrzyni, w której znajdowały się szczątki ludzkie. W tym stanie rzeczy w dniu 13 grudnia br. pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Krakowie przez kilkanaście godzin były prowadzone oględziny miejsca odnalezienia szczątków ludzkich. Po przeprowadzonych czynnościach odnalezione szczątki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ, a wydobyta skrzynia do Laboratorium Kryminalistycznego celem poddania dalszym specjalistycznym badaniom. W dniu 14 grudnia 2017 roku z udziałem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie przez biegłych medyków sądowych została przeprowadzona sekcja zwłok. W toku dalszego śledztwa zostaną przeprowadzone stosowne badania mające na celu ustalenie tożsamości odnalezionych szczątków ludzkich i zweryfikowanie hipotezy, że są to szczątki uprowadzonego w 2013 roku mężczyzny. 

Aktualności