Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

15.11.2018 Wyrok w sprawie z 23 stycznia 2018 roku.

W nawiązaniu do informacji z 29 stycznia br., dotyczącej zdarzenia z 23 stycznia 2018 roku z ul. Lubomirskiego w Krakowie, informuję, że Prokuratura Rejonowa w Kraków – Śródmieście Wschód, prowadziła postępowanie przeciwko Piotrowi S., które zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny.

Piotr S był oskarżony o to, że;

  • w dniu 23 stycznia 2018 roku w Krakowie, będąc pod wpływem środka odurzającego oraz znajdując się w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonym stężeniu 0,5 ‰ alkoholu we krwi, prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy, a także, pomimo wydania przez funkcjonariusza Policji - jako osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania samochodu, nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu, którym się poruszał i kontynuował jazdę, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  • w dniu 23 stycznia 2018 roku w Krakowie dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych w ten sposób, iż kierując samochodem, skierował tor jazdy pojazdu na pokrzywdzonego, czym zmusił go do odskoczenia, aby uniknąć potrącenia, w celu zmuszenia funkcjonariusza Policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, tj.o przestępstwo z art. 223 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Oskarżony Piotr S., został przez Sąd uznany za winnego zarzucanych mu czynów i Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział II Karny, skazał go na karę łączna jednego roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczony został również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres sześciu lat oraz Sąd orzekł wobec oskarżonego Piotra S. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł.

Aktualności