Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Kraków, dnia 16 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.

 Zgodnie z § 35 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761) Prokuratura Okręgowa w Krakowie przeznacza do sprzedaży zużyte mienie ruchome zaklasyfikowane do likwidacji, a  określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wykazany sprzęt jest pozbawiony niektórych podzespołów i elementów.

Osoby zainteresowane w/w majątkiem ruchomym proszone są o kontakt do dnia 30 stycznia 2014 roku, pod nr telefonu 012 619-60-10.

Składniki niezagospodarowane w drodze sprzedaży zostaną unieszkodliwione w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14   grudnia 2012 r. o odpadach.


Załącznik nr 1

Lp.

Numer inwentarzowy

Nazwa

Wartość początkowa / księgowa1

Data zakupu

Obecny stan techniczny2

Wartość proponowana4

1

4/269

Komputer stacjonarny

4262,68/0,00

2004/09/08

Zły

1,00 zł

2

4/270

Komputer stacjonarny

4262,68/0,00

2004/09/08

Zły

1,00 zł

3

4/159

Komputer stacjonarny

2769,06/0,00

2003/10/21

Zły

1,00 zł

4

XIc/317

Komputer stacjonarny

380,00

2009/08/20

Zły

1,00 zł

5

4/49

Terminal

4413,96/0,00

2000/10/04

Zły

1,00 zł

6

4/55

Terminal

4413,96/0,00

2000/10/04

Zły

1,00 zł

7

4/119

Drukarka

1451,26/0,00

2001/11/29

Zły

1,00 zł

8

4/764

Drukarka

392,84/0,00

2007/02/15

Zły

1,00 zł

9

XIc/335

Drukarka

50,00

2009/08/20

Zły

1,00 zł

10

4/244

Drukarka

570,45/0,00

2004/06/07

Zły

1,00 zł

11

4/6

Drukarka

1994,70/0,00

1996/09/20

Zły

1,00 zł

12

4/101

Drukarka

1239,62/0,00

2001/11/28

Zły

1,00 zł

13

4/160

Drukarka

2047,56/0,00

2003/10/21

Zły

1,00 zł

14

4/161

Drukarka

1142,67/0,00

2003/10/21

Zły

1,00 zł

15

4/117

Drukarka

1451,26/0,00

2001/11/29

Zły

1,00 zł

16

4/1149

Drukarka

695,40/0,00

2008/09/09

Zły

1,00 zł

17

4/800

Drukarka

392,84/0,00

2007/02/16

Zły

1,00 zł

18

4/155

Monitor Kineskopowy

2360,51/0,00

2003/10/21

Zły

1,00 zł

19

XIc/326

Monitor Kineskopowy

20,00

2009/08/20

Zły

1,00 zł

20

4/825

Skaner

317,20/0,00

2007/07/30

Zły

1,00 zł

21

4/823

Skaner

317,20/0,00

2007/07/30

Zły

1,00 zł

22

4/820

Skaner

317,20/0,00

2007/07/30

Zły

1,00 zł

23

XIc/225

Skaner

199,00

2006/04/11

Zły

1,00 zł

24

XIc/310

Komputer stacjonarny

430,00

2009/08/20

Zły

1,00 zł

25

4/141

Laptop

8959,31/0,00

2002/12/02

Zły

1,00 zł

26

4/513

Monitor LCD

1550,21/0,00

2006/03/03

Zły

1,00 zł

27

4/557

Monitor LCD

1550,21/0,00

2006/03/03

Zły

1,00 zł

28

4/516

Monitor LCD

1550,21/0,00

2006/03/03

Zły

1,00 zł

29

4/936

Monitor LCD

512,40/0,00

2007/08/24

Zły

1,00 zł

30

4/922

Monitor LCD

512,40/0,00

2007/08/24

Zły

1,00 zł

31

4/913

Monitor LCD

512,40/0,00

2007/08/24

Zły

1,00 zł

32

4/267

Monitor LCD

2131,34/0,00

2004/09/08

Zły

1,00 zł

33

4/364

Monitor LCD

854,00/0,00

2005/09/29

Zły

1,00 zł

34

4/348

Monitor LCD

854,00/0,00

2005/09/29

Zły

1,00 zł

35

4/879

Monitor LCD

512,40/0,00

2007/08/24

Zły

1,00 zł

36

4/572

Komputer stacjonarny

3100,41/0,00

2006/03/03

Zły

1,00 zł

37

4/915

Monitor LCD

512,40/0,00

2007/08/24

Zły

1,00 zł

38

XIc/313

Komputer stacjonarny

400,00

2009/08/20

Zły

1,00 zł

39

XIc/315

Komputer stacjonarny

430,00

2009/08/20

Zły

1,00 zł

40

4/1143

Drukarka

695,40/0,00

2008/09/09

Zły

1,00 zł

41

4/42

Serwer

13384,62/0,00

1999/12/13

Zły

1,00 zł

42

4/134

Komputer stacjonarny

5411,93/0,00

2002/12/02

Zły

1,00 zł

43

XIc/134

Drukarka atramentowa

334,01

2004/11/19

Zły

1,00 zł

44

XIc/192

Urządzenie wielofunk.

1891,00/0,00

2005/10/17

Zły

1,00 zł

45

XIc/194

Urządzenie wielofunk.

1891,00/0,00

2005/10/17

Zły

1,00 zł

46

4/109

Monitor kineskopowy

1249,19/0,00

2001/11/29

Zły

1,00 zł

47

4/104

Monitor kineskopowy

902,80/0,00

2001/12/19

Zły

1,00 zł

 

Prokurator Okręgowy

Lidia Jaryczkowska

Aktualności