Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

16.05.2019 Zmiany kadrowe w okręgu prokuratury krakowskiej

W dniu 9 maja 2019 roku, Bogdan Święczkowski – I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy, działając na podstawie art. 15§4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1767, ze zm.) powierzył Panu Przemysławowi Pawlikowi na okres od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku, pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie.

 

W dniu 9 maja 2019 roku, Bogdan Święczkowski – I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy, działając na podstawie art. 15§4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1767, ze zm.) odwołał Panią Agnieszkę Kluczewską z funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego Kraków – Śródmieście Zachód w Krakowie.

 

W dniu 9 maja 2019 roku, Bogdan Święczkowski – I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy, działając na podstawie art. 15§1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1767, ze zm.) powierzył Pani Marcie Łuczyńskiej na okres od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 roku, pełnienie funkcji Prokuratora Rejonowego w Wadowicach.

 

Aktualności