Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

17.01.2018 Zarzuty oraz środki zapobiegawcze w sprawie zdarzenia z ulicy Miodowej w Krakowie.

          W nocy z 14 na 15 stycznia 2018 roku nieumundurowani funkcjonariusze Policji, pełniący służbę patrolową w rejonie ulicy Miodowej w Krakowie zauważyli osobę nanoszącą napis na tablicy informacyjnej synagogi. Z uwagi na powyższe podjęta została interwencja mająca na celu wylegitymowanie tej osoby. Do legitymujących funkcjonariuszy policji podeszła grupa mężczyzn, która rozpoczęła agresywną rozmowę nakierowaną na uniemożliwienie wykonania czynności funkcjonariuszom. W trakcie rozmowy z ośmioosobowej grupy trzech mężczyzn odeszło na bok na odległość kilku metrów. Pozostałych pięciu mężczyzn pobiło interweniujących funkcjonariuszy policji zadając policjantom kopnięcia i uderzenia. Jeden z napastników rozpylił z bliskiej odległości 

w kierunku pokrzywdzonych dwukrotnie gaz łzawiący, kierując strumień gazu bezpośrednio w kierunku twarzy policjantów. Na miejsce wezwany został dodatkowy patrol Policji  przez jednego z trzech stojących z boku uczestników zdarzenia. Dotychczas zatrzymano sześciu podejrzewanych. W dalszym ciągu poszukiwani są dwaj sprawcy pobicia funkcjonariuszy policji.

         Postępowanie w tej sprawie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Kraków - Śródmieście Zachód zostało następnie przekazane do Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

         W toku wszczętego śledztwa trzem osobom przedstawiono zarzuty udziału w pobiciu oraz czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, tj. przest. z art. 158 § 1 kk i art. 223 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. W stosunku do tych trzech osób skierowano wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

         Kolejnym trzem osobom, które - jak wynika z materiału dowodowego - nie zadawały ciosów ani kopnięć funkcjonariuszom Policji, zarzucono udział w pobiciu, tj. przest. z art. 158 § 1 kk, albowiem tworzyli przewagę liczebną otaczając pokrzywdzonych funkcjonariuszy policji oraz uniemożliwiając im oddalenie się i podjęcie skutecznej obrony. Wobec tych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

         Wszystkie zarzucone podejrzanym czyny zakwalifikowane zostały jako występki o charakterze chuligańskim z art. 57a § 1 kk.

         Podejrzani to mężczyźni w wieku od 17 do 26 lat, będący mieszkańcami Krakowa i Wieliczki.

         Większość z nich nie przyznała się do popełnienia zarzuconego im czynu. Jeden z podejrzanych przyznał się jedynie częściowo. 

Aktualności