Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

17.05.2017 Grupa przestępcza trudniąca się m.in. handlem narkotykami

Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział I Śledczy nadzoruje pod sygn. PO I Ds. 42.2016 postępowanie przygotowawcze w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której przedmiotem działania było przemycanie, a następnie wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie całej Polski.

Towar sprowadzany był z kilku państw europejskich.

W związku z przedmiotem niniejszego postępowania, specjalnie powołana grupa śledcza, w skład, której wchodzili funkcjonariusze z Zarządu CBŚ P w Krakowie, KMP
w Krakowie oraz KPP w Wieliczce zrealizowali czynności procesowe w trybie art. 308 k.p.k. związane z zatrzymaniem członków wymienionej zorganizowanej grupy przestępczej.

W szczególności, w dniu 14 maja 2017 roku zatrzymani zostali: Andrzej R., Mateusz R., Arkadiusz R., Paweł R., Kamil B., Aleksy B., Dawid K., Magdalena Ś., Nina R. oraz Izabela F.

W toku czynności przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz samochodów należących do w/w osób ujawniono i zabezpieczono ziela konopi innych niż włókniste o wadze ponad 20 kg, kokainę o wadze ponad 100 gramów, amfetaminę o wadze ponad 2 kg oraz inne narkotyki. Nadto, zabezpieczono pieniądze w gotówce w łącznej kwocie ponad 500.000 zł i 9.500 Euro.

W jednym z samochodów wykorzystywanych do transportu narkotyków ujawniono
i zabezpieczono zagłuszarkę do telefonów komórkowych, która miała na celu uniemożliwienie namierzenia sygnału pochodzącego z telefonów komórkowych użytkowanych przez podejrzanych.

Jednocześnie, w garażu użytkowanym przez jednego z członków zorganizowanej grupy przestępczej ujawniono i zabezpieczono broń palną Magnum kal. 44 mm i co najmniej 30 sztuk ostrej amunicji oraz 50 litrów wyciągu z ziela konopi innych niż włókniste z zawartością THC, czyli substancji psychoaktywnej znajdującej się w konopiach (marihuana).

Ponadto, u wszystkich z podejrzanych zabezpieczono łącznie ponad kilkadziesiąt telefonów komórkowych, kart SIM, wagi, opakowania dealerskie, zgrzewarkę do opakowań. W kilku samochodach użytkowanych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej ujawniono specjalnie przygotowane skrytki na narkotyki.

Po przedstawieniu zarzutów, wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

W odniesieniu do w/w podejrzanych zabezpieczono mienie o łącznej wartości przekraczającej 750.000 zł.

W dniu 16 maja 2017 roku tut. Prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich 10 osób, tj. Andrzeja R., Mateusza R., Arkadiusza R., Pawła R., Kamila B., Aleksego B., Dawida K., Magdaleny Ś., Niny R. oraz Izabeli F.

Postanowieniami z dnia 16 maja 2017 roku i 17 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 8 osób. W stosunku do podejrzanych Magdaleny Ś. oraz Izabeli F Sąd nie uwzględnił wniosku tut. Prokuratury i nakazał zwolnienie wymienionych kobiet.

Postanowienia w tym przedmiocie zostały ocenione przez tut. Prokuraturę, jako niesłuszne. Prokuratura Okręgowa w Krakowie zapowiedziała złożenie zażalenia na decyzje Sądu w tym zakresie.

            Za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi kara od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Aktualności