Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

17.08.2020 Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Myślenicach, sygn. PR 2 Ds. 1284.2020

                                                                                                                                      ZAWIADOMIENIE 

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10.08.2020 roku odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie: przekroczenia uprawnień przysługujących funkcjonariuszowi publicznemu w osobie wójta Gminy Tokarnia, w dniu 28.04.2020 roku w Tokarni woj. małopolskiego, polegającego na przetworzeniu, bez stosownego uprawnienia, danych osobowych mieszkańców Gminy Tokarnia w tym danych wrażliwych, przez przekazanie Poczcie Polskiej S.A. danych mieszkańców zarządzanej Gminy, obejmujących: numer identyfikacyjny pesel, kod pocztowy, miejscowość, dzielnicę, numer domu, mieszkania, imię, nazwisko, drugie nazwisko, województwo, powiat, gminę, identyfikator miejscowości, ulicy i gminy i działania tym samym na szkodę intersu prywatnego mieszkańców Gminy Tokarnia, tj o przest. z art. 231 § 1 k.k. i 107 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Osoby pokrzywdzone tj. mieszkańcy Gminy Tokarnia mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia, zwrócić się do tut. Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje pokrzywdzonym prawo złożenia zażalenia.

                                                                                                                                           UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach prowadziła czynności sprawdzające w sprawie PR Ds. 1284.2020 o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i 107 Ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 k.k. Pokrzywdzonymi w tej sprawie są mieszkańcy Gminy Tokarnia. Zgodnie z art. 306 § 1 k.p.k. pokrzywdznym przysługuje prawo złożenia zażalenia na decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. W związku z tym koniecznym jest doręczenie im odpisów w/w postanowienia.

W niniejszej sprawie jest tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach oraz doręczenie postanowień spowodowałoby poważne trudności w prowadzeniu postępowania. W konsekwencji należy uznać, że zachodzą podstawy do zawiadomienia o odmowie wszczęcia śledztwa w trybie art. 131 § 3 w zw. z art. 131 § 2 k.p.k.

Aktualności