Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

17.11.2017 Postępowanie w sprawie zgonu 2 osób w pustostanie w Krzeszowicach

W dniu 15 listopada 2017 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza uczestniczył w oględzinach miejsca ujawnienia zwłok dwóch osób, w pustostanie znajdującym się przy ul. Krakowskiej w Krzeszowicach.

Denatami okazali się mieszkańcy tego pustostanu: Zygmunt G. i Krystyna O. W oględzinach brał udział także biegły medyk sądowy. Zwłoki skierowano do ZMS w Krakowie celem ustalenia przyczyny zgonu oraz przeprowadzenia badań toksykologicznych. Wstępna opinia biegłego z miejsca zdarzenia to w przypadku kobiet najprawdopodobniej wychłodzenie organizmu , w przypadku mężczyzny złamanie podstawy czaszki w wyniku upadku ze schodów. Zwłoki ujawniono bowiem na schodach.

Sprawę zarejestrowano pod kątem popełnienia przestępstwa z art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci).

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Krowodrza ujawniono, ze w listopadzie 2016 roku doszło do podobnego zdarzenia. W tym samym pustostanie ujawniono zwłoki kobiety, która nie była stałym mieszkańcem budynku. Sprawa ta zakończyła się jego umorzeniem wobec braku znamion czynu zabronionego. Wówczas przyczyną zgonu kobiety był upadek ze schodów, które były obluzowane i nie posiadały zabezpieczenia w postaci barierek.

Tamtą sprawę zarejestrowano także w dziale Pa,Pc albowiem z posiadanych informacji wynikało, że przedmiotowy budynek jest w złym stanie technicznym, tzn. nie miał szyb, z budynku wyniesiono wszelkie elementy metalowe, nie miał ogrzewania, wody oraz kanalizacji. W tej sprawie skierowano stosowne pismo do Komisariatu Policji w Krzeszowicach, które z kolei wystąpiło do właściwych organów o podjęcie w ramach własnych kompetencji stosownych działań.

Aktualności