Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.01.2018 Zorganizowana grupa przestępcza obracająca znacznymi ilościami środków odurzających

Prokuratura Okręgowa w Krakowie Wydział I Śledczy nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, której przedmiotem działania było popełnianie przestępstw polegających na wewnątrzwspólnotowym nabyciu znacznych ilości środków odurzających z Królestwa Hiszpanii w postaci ziela konopi innych niż włókniste (marihuany), a następnie wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz kokainy, a także substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i mefedronu. 

Śledztwo w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 30 listopada 2016 roku. 

W toku postępowania ustalono, iż członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy powiązani są ze środowiskiem pseudokibiców klubu piłkarskiego Cracovia w okresie funkcjonowania grupy wprowadzili do obrotu co najmniej 109 kg i 711,2 gramów marihuany, co najmniej 346 gramów kokainy, co najmniej 2 kg i 443 gramy mefedronu, co najmniej 7 kg i 987,5 gramów amfetaminy, co najmniej 2 gramy MDMA oraz co najmniej 300 tabletek ekstazy. 

W dniu 15 stycznia 2018 roku funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili czynności procesowe związane z zatrzymaniem na gorącym uczynku członka wymienionej zorganizowanej grupy przestępczej, bezpośrednio po transakcji narkotykowej. Ponadto, zatrzymano także nabywcę przekazanych narkotyków. 

W dniach 16 i 17 stycznia 2018 roku osobom tym przedstawiono zarzuty i wykonano z ich udziałem czynności procesowe. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny zastosował w dniu 17 stycznia 2018 roku środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.  

Jednocześnie, na polecenie tut. Prokuratury funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji w dniu 17 stycznia 2018 roku dokonali zatrzymania kolejnych 5 osób związanych z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej. 

Osobom tym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty związane z wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. 

Podejrzani nie przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. 

W dniu 18 stycznia 2018 roku tut. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziału II Karnego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec w/w podejrzanych na okres 3 miesięcy. 

W sprawie występuje obecnie 21 podejrzanych. Na obecnym etapie postępowania wobec 10 członków grupy stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 3.700.000,00 zł. 

Podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Aktualności