Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.04.2017 Po opuszczeniu Zakładu Karnego znęcał się nad matką i bratem.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków- Nowa Huta w Krakowie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko Stanisławowi R., podejrzanego o to, że:

  1. W okresie od 5 listopada 2016 roku do 23 marca 2017 roku w Krakowie działając w krótkich odstępach czasu w realizacji z góry powziętego zamiaru kierował groźby pozbawienia życia pod adresem swojego brata, które wzbudziły u niego uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione, a czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o przestępstwo z art. 190§1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64§1 kk.
  2. W okresie od 5 listopada 2016 roku do 23 marca 2017 roku w Krakowie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką poprzez wszczynanie awantur, używanie w stosunku do niej słów uznanych za obelżywe, grożenie jej pozbawieniem życia i zdrowia, które to groźby wzbudziły u niej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione a w dniu 18 marca br., dwukrotnie uderzył ją pięścią w twarz czym naruszył czynności jej narządów ciała na okres poniżej 7 dni trwający w rozumieniu art. 157§2 kk., a czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej roku pozbawienia wolności orzeczonej w warunkach z art. 64§1 kk, tj o przestępstwo z art. 207§1 kk i 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 64§2 kk.

W toku przedmiotowego postępowania ustalono, że Stanisław R., w dniu 4 listopada 2016 roku opuścił Zakład Karny po odbyciu 26 lat kary pozbawienia wolności za zabójstwo żony i córki.

Wobec Stanisława R. postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział III Karny z dnia 12 października 2016 roku został orzeczony po wykonaniu kary pozbawienia wolności środek zapobiegawczy w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu oraz terapii psychologicznej.

Wymieniony po opuszczeniu Zakładu Karnego zamieszkał w piwnicy bloku na os. Piastów w Krakowie, w którym to bloku mieszkała jego matka oraz brat.

Stanisław R. codziennie od 5 listopada 2016 roku do 23 marca 2017 roku przychodził do mieszkania swojej matki i brata. Wymieniony znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką, a w dniu 18 marca br., dwukrotnie uderzył ją pięścią w twarz czym naruszył czynności jej narządów ciała na okres poniżej 7 dni trwający oraz w wymienionym okresie groził swojemu bratu pozbawieniem życia, które to groźby wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione.

W związku z tymi czynami Stanisław R., został zatrzymany przez Policję w dniu 23 marca 2017 roku i przedstawiono mu zarzuty. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

Sad Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty Wydział II Karny, uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanego Stanisława R. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy w całości podzielając argumentację prokuratora zawartą we wniosku o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego.

Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Aktualności