Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.04.2020 Postępowanie Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód

Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie nadzoruje śledztwo o przest. z art. 280 § 2 k.k., na szkodę dwóch kobiet. W toku postępowania ustalono, że 1 kwietnia 2020 roku, ok. godz. 22:00, w jednym ze sklepów przy ul. Wielopole w Krakowie, prowadzonym przez jedną z pokrzywdzonych kobiet doszło do rozboju z użyciem noża. Zamaskowany w szalik i czapkę mężczyzna zażądał od ekspedientki, drugiej z pokrzywdzonych kobiet, pieniędzy, wskazując, iż jest zdesperowany z powodu utraty pracy i braku środków do życia. Ekspedientka wydała sprawcy pieniądze w kwocie 700 zł. Mężczyzna następnie oddalił się z miejsca zdarzenia zamówioną wcześniej taksówką. W sprawie zabezpieczono zapisy monitoringów (także z trasy poruszania się sprawcy), dokonano ich oględzin oraz przesłuchano pokrzywdzone, w celu ustalenia okoliczności przebiegu zdarzenia. Zabezpieczono także porzucone przez sprawcę fragmenty odzieży oraz narzędzie przestępstwa w postaci noża. W wyniku przeprowadzonych czynności procesowych i wykrywczych wytypowano sprawcę. W dniu 16 kwietnia 2020 r. zatrzymano Dominika P., lat 26, który był już karany sądownie za inne przestępstwa. W dniu 17 kwietnia 2020 r., doprowadzono podejrzanego do Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód, gdzie wykonano z nim czynności procesowe, ogłoszono mu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 280 § 2 k.k.i przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz szczegółowo opisał przyczyny i przebieg zdarzenia, a także miejsce porzucenia noża oraz elementów odzieży, w które był wówczas ubrany. Tego samego dnia, prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postanowieniem z 17 kwietnia 2020 roku, Sąd uwzględnił wniosek prokuratora, mając na uwadze w szczególności obawę matactwa, przesłankę orzeczenia wobec podejrzanego surowej kary oraz obawę, że podejrzany, któremu zarzucono popełnienie zbrodni, popełni przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. Za popełniony czyn grozi Dominikowi P., kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Aktualności