Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

19.01.2018 Zorganizowana grupa przestępcza, zajmującej się organizowaniem i rozprowadzania na terenie południowej Polski na dużą skalę towarów akcyzowych w postaci papierosów i spirytusu

W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, Wydziale II Śledczym prowadzone jest  śledztwo w sprawie o przest. z art. 258 §1 k.k. i inne. Zakresem objęto działalność zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem rozprowadzania na terenie południowej Polski na dużą skalę towarów akcyzowych w postaci papierosów i spirytusu, bez polskich znaków akcyzy skarbowej, pochodzących prawdopodobnie z przemytu lub innego nieujawnionego źródła. Prowadzenie przedmiotowego postępowania powierzono w całości Placówce Straży Granicznej w Krakowie - Balicach, wchodzącej w skład Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dotychczas zgromadzone dowody w sprawie, potwierdzają hipotezę śledczą o istnieniu i działaniu zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się pozyskiwaniem, a następnie wprowadzaniem do obrotu wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy oraz produkcją i wprowadzeniem do obrotu tytoniu do palenia. W wyniku przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2018 r. czynności przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej – Karków Balice, realizowanych na polecenie prokuratora z Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie dokonano zatrzymania 11 podejrzanych, w tym 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Dokonano zatrzymania działającego urządzenia do ciecia i produkcji tytoniu do palenia, zabezpieczono wyroby akcyzowe w postaci papierosów bez polskich znaków akcyzy, krajanki tytoniowej oraz spirytusu. Na poczet zabezpieczenia wykonania kar i roszczeń o charakterze majątkowym zabezpieczono m.in. kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. 

W stosunku do trzech osób które dokonywały obrotu znacznymi ilościami wyrobów akcyzowych, prokurator po przesłuchaniu wystąpił o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W stosunku do ośmiu osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz ustanowił zabezpieczenia majątkowe w łącznej kwocie ok 100 tysięcy złotych.

Łączna wartość uszczupleń podatku akcyzowego wynosi około sześć milionów złotych. Grupa ta działała na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego, w okresie od lutego 2016 roku do chwili zatrzymania.

Jednocześnie informuję, że Straż Graniczna zamieściła informację o tej sprawie na stronie internetowej oraz umieściła zdjęcia i film z czynności operacyjnych, pod linkiem 


http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/26065,Sukces-KaOSG-w-walce-z-nielegalnym-obrotem-wyrobami-akcyzowymi.html

Aktualności