Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

19.06.2018 Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Marka M.

W związku z zapytaniami, informuję, że w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Nowa Huta prowadzone jest postępowanie przeciwko Markowi M., Anastazji M. oraz Mieczysławowi M. podejrzanym o przest. z art. 211 kk i inne.

Przestępstwo zarzucane Markowi M. miało polegać na uprowadzeniu w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 4 maja 2018 roku małoletniego syna.

W związku z tym, że podejrzany nie stawiał się na wezwania Prokuratury, jak też nie przebywał w miejscu swojego zameldowania, a nadto wobec bezskuteczności postanowień Prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu, skierowano do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty II Wydział Kamy w Krakowie wniosek o zastosowanie wobec Marka M. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, co umożliwi poszukiwania podejrzanego listem gończym. Posiedzenie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty II Wydział Kamy, w związku z tym wnioskiem Prokuratora, zostało wyznaczone na dzień 19 czerwca 2018 roku. Po ewentualnym uwzględnieniu wniosku przez Sąd Prokurator zarządzi poszukiwanie podejrzanego listem gończym.

Nadmienić jednocześnie należy, iż w niektórych środkach masowego przekazu (Internet) pojawiły się informacje o samobójczej śmierci obecnej żony Marka M. Anastazji M., których dotychczas nie zdołano w sposób jednoznaczny zweryfikować.

Obecnie uzyskano informację, że Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty II Wydział Karny w Krakowie, uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni wobec Marka M.

 

Aktualności