Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

19.11.2019 Postępowanie karne nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Kraków - Nowa Huta, dot. m.in. posiadania znacznej ilości środków odurzających

            Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta w Krakowie, prowadzone jest śledztwo przeciwko Adamowi N. podejrzanemu o to, że w okresie od bliżej nieustalonego czasu do dnia 13 listopada 2019 roku w Krakowie, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci 4900,60 grama ziela konopi innych niż włókniste, czyniąc w ten sposób przygotowania do wprowadzenia jej do obrotu, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 i z art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. 

Podejrzany Adam N., został zatrzymany, w dniu 13 listopada 2019 roku, w wyniku kontroli drogowej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Policji. W samochodzie użytkowanym przez podejrzanego ujawniono 4 hermetycznie zgrzane worki foliowe z zawartością suszu roślinnego o łącznej wadze 4.900,60 (cztery kilogramy dziewięćset 60/100 grama).

            W dniu 15 listopada 2019 roku, w Prokuraturze Rejonowej Kraków - Nowa Huta, zostały wykonane czynności procesowe z udziałem podejrzanego Adama N. Podejrzany przyznał się częściowo do stawianych zarzutów, tj. do posiadanie znacznej ilości środków odurzających, ale zaprzeczył, iż czynił przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu.

Do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Wydział II Karny, złożono wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Adama N. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Adama N., tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Aktualności