Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Sprawa rzeszowska

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  po rozpoznaniu wniosku o zastosowanie  tymczasowego aresztowania wobec K.B -Naczelnika Zarządu w Rzeszowie CBŚP -  odmówił zastosowania tego środka.

Czekamy na pisemne  uzasadnienie tego postanowienia.

Aktualności