Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

20.08.2018 Zgłoszenie Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

Z zawiadomienia Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zostało zarejestrowane postępowanie w sprawie ewentualnego popełnienia przestępstwa z art. 6 ust. 2 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt (zakaz znęcania się nad zwierzętami poprzez wystawianie zwierzęcia na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu i życiu). Przestępstwo ma polegać na dopuszczeniu przez władze miasta do pracy koni dorożkarskich w trakcie upałów.

Do zawiadomienia załączono pendrive z nagraniami filmowymi pracy koni oraz wycinki prasowe. Obecnie są prowadzone czynności sprawdzające.

Nadesłane materiały przekazano właściwej jednostce Policji celem przeprowadzenia czynności mających na celu weryfikację okoliczności podniesionych w pisemnym zawiadomieniu. Będzie przyjęte ustne zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchani zostaną w charakterze świadków zgłaszający.

W zależności od ustaleń będą podejmowane dalsze czynności w tej sprawie.

 

 

Aktualności