Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2005 / grudzień

Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej
w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi S, Jerzemu Ch. i Zbigniewowi O. o to, że w okresie od miesiąca października 1994 r. do maja 1997 r. w Krakowie oraz w innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 340.000 zł jednego z krakowskich przedsiębiorców, a następnie usiłowali wyłudzić od niego kolejne 100 000 zł. wprowadzając go w błąd co do pewności uzyskania na rzecz prowadzonej przez niego firmy koncesji na produkcję wódek oraz posiadanych możliwości niezgodnego z prawem wpływania na proces decyzyjny w zakresie wydawania decyzji w przyznaniu koncesji na produkcję alkoholu. Wszyscy oskarżeni, przesłuchani w prowadzonym śledztwie, nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. W wyjaśnieniach tych potwierdzają jednak fakty wskazywane przez pokrzywdzonego, podkreślając jednak swoje zaangażowanie w proces koncesyjny, przekazywanie pieniędzy i ich kwoty- od pokrzywdzonego poprzez Jerzego Ch. i Zbigniewa O. aż do Mirosława S., wizyty w sekretariacie Departamentu Przetwórstwa Rolno – Spożywczego i Przekształceń Własnościowych, odbiór promesy. Osoby te jednak dokonują innej oceny prawnej swych zachowań twierdząc m.in., iż kontakty z pokrzywdzonym przedsiębiorcą i udział w procesie koncesyjnym były zwykłą transakcją handlową, usługą doradczą i konsultingową i nie było ich zamiarem doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Swe kontakty określili mianem handlowych lecz nie potrafili wyjaśnić zasad rozliczenia się z takich umów, odbioru decyzji i przyczyn dla których w zastępstwie pokrzywdzonego udawali się do Warszawy i Ministerstwa Rolnictwa. Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, że w tym zakresie żaden ze sprawców nie był w stanie wskazać umów w oparciu, o które takowa usługa miałaby być wykonywana, faktur rozliczających usługę ani typowych okoliczności związanych z obrotem gospodarczym, takich jak na przykład sposób księgowania, dokonywania przepływów finansowych, sposobu płatności. Wyjaśnienia te wobec powyższego w tym zakresie na wiarę nie zasługują i zmierzają jedynie do pomniejszenia swej roli, ekskulpacji i uniknięcia odpowiedzialności karnej. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

2005-12-30

Aktualności