Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2005 / luty

Prokuratura Rejonowa w Miechowie wszczęła śledztwo przeciwko Włodzimierzowi S. podejrzanemu o to, że od bliżej nieustalonego okresu czasu do dnia 28 stycznia 2005r. w Widnicy wytworzył wbrew przepisom ustawy susz konopi w łącznej ilości wynoszącej 6,20 kg. Sprawca został zatrzymany w dniu 28 stycznia 2005r. przez funkcjonariuszy CBŚ KG w Kielcach, którzy w wyniku przeszukania posesji należącej do podejrzanego ujawnili w zabudowaniach gospodarskich worek z suszem roślinnym zielonej barwy, o wadze 6,20 kg. Wynik badania suszu testerem narkotykowym wskazywał na zawartość marihuany. Podejrzany przyznał się do wysiania i wyhodowania na swoim polu za stodołą konopie indyjskie, z których obrywał i suszył liście. Ziele konopi przechowywał w worku wiskozowym, ukrytym w słomie, w części inwentarskiej domu. Na terenie zabudowań należących do podejrzanego została także ujawniona młoda sarna przetrzymywana w drewnianym kojcu. Włodzimierz S. wyjaśnił w tej kwestii, że zwierze zostało znalezione przez niego chore na jego polu i pozostało w gospodarstwie po wyleczeniu, ponieważ się oswoiło. Podejrzany przyznał się do uprawy konopi indyjskich i potwierdził fakt, że miał świadomość, iż hodowla ta jest prawem zabroniona. Prokurator Rejonowy w Miechowie wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy, a sąd wniosek ten uwzględnił. Podstawą stosowania tego izolacyjnego środka zapobiegawczego była surowa grożąca kara oraz występująca w sprawie obawa matactwa. Prokurator będzie musiał bowiem ustalić przeznaczenie zebranego suszu i jego ewentualnych odbiorców. Czyn z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24.04.1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 24 poz. 198 z póź. zm.) stanowi zbrodnię , zagrożoną karą pozbawienia wolności od lat 3. Sprawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego w Małopolscy, na którym zamieszkuje w żoną i trójką dzieci w wieku od 5 do 20 lat. Dotychczas nie był karany
2005-02-01Po przeprowadzeniu ośmiomiesięcznego, intensywnego śledztwa Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie kolejny akt oskarżenia przeciwko 9 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oczyszczaniem skażonego alkoholu. Proceder ten trwał od września 2003 roku do końca czerwca 2004 roku w Krakowie oraz w różnych miejscowościach woj. małopolskiego. Wszyscy zatrzymani i obecnie oskarżeni mężczyźni uczynili sobie z prowadzonej działalności przestępczej stałe źródło dochodu. Poszczególni członkowie grupy kierowanej przez Leszka K.- mieszkańca jednej z podkrakowskich miejscowości, oczyszczali legalnie zakupione preparaty produkowane na bazie spirytusu m.in. płyn przeciwzamarzający, podpałkę do grila, rozpuszczalnik do farb i lakierów, a następnie, po rozlaniu ich do butelek wprowadzali do obrotu na terenie woj. małopolskiego jako spirytus rektyfikowany. Sprzedaż detaliczna odbywała się głównie na placach targowych m. in. w Krakowie na terenie Nowego Kleparza. Grupa produkowała również wyroby tytoniowe i zajmowała się ich dystrybucją bez wymaganego prawem zezwolenia i oznaczenia znakami akcyzy. Leszek K. i Benedykt B. organizowali również szkolenia dla innych członków grupy, podczas których przekazywali im zdobyte doświadczenia i umiejętności w osłabianiu skażonego alkoholu przemysłowego. Kierujący grupą Leszek K. przekazywał także środki techniczne i urządzenia do oczyszczania takiego alkoholu, tworząc w ten sposób kilka sieci dystrybucyjnych i oczyszczalni. Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa, na podstawie specjalistycznych badań, tak wyprodukowany alkohol zawierał szereg substancji toksycznych, które w wyniku spożycia mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia, a w przypadku powtarzającej się konsumpcji lub w większych ilościach, stanowiły zagrożenie dla życia. Jedną z takich substancji był formaldehyd, który ma potwierdzone działanie rakotwórcze. Natomiast alkohol metylowy, który należy do najbardziej toksycznych substancji mógł u spożywających wywołać np. depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy, włącznie z utratą przytomności, drgawkami, zaburzeniami akcji serca, spadkiem ciśnienia tętniczego. Jak stwierdzili biegli dawka 10 ml alkoholu metylowego może wywołać zgon, a w przypadku dawek mniejszych może dojść do utraty wzroku, uszkodzenia mięśnia sercowego lub uszkodzenia nerek. W okresie od września 2003 roku do czerwca 2004 roku grupa przestępcza wprowadziła do obrotu ponad 300 000 litrów alkoholu wyprodukowanego nielegalnie na terenie Krakowa i pobliskich miejscowości, osiągając dochód ponad 5 milionów zł. Funkcjonariusze Wydziału Do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkie Policji w Krakowie oraz współdziałający z nimi funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli ponad 20 000 litrów spirytusu tak skażonego jak i już oczyszczonego, urządzenia do jego oczyszczania, przechowywania, a także etykiety oraz przygotowane do konfekcjonowania butelki i nakrętki. Dodatkowym zajęciem grupy była dystrybucja papierosów pochodzących z przemytu celnego oraz papierosów podrobionych na szkodę jednego z międzynarodowych koncernów tytoniowych. W trakcie śledztwa zabezpieczono kilka tysięcy paczek takich wyrobów. Przesłuchani w charakterze podejrzanych: Leszek K. i sześciu jego "współpracowników" nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, zaprzeczyli udziałowi w grupie przestępczej, oczyszczaniu skażonego alkoholu i jego dystrybucji oraz wprowadzaniu do obrotu papierosów pochodzących z przemytu bądź wyprodukowanych bez zezwolenia i z naruszeniem przepisów patentowych. Zaprzeczyli również wzajemnej znajomości. Dwóch kolejnych spośród oskarżonych, przyznało się do zarzucanych im przestępstw, a jeden z nich złożył wniosek o skazanie go na stosowną karę bez przeprowadzenia rozprawy. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
2005-02-16

Aktualności